Mucogent Team

Het team van het Gentse Mucoviscidosecentrum is als volgt samengesteld :

Prof. Dr. Eddy Robberecht

Algemene coördinatie.
Gastro-enterologie
(problemen van het maag- darmkanaal, pancreas, lever; verteringsstoornissen).
Voeding.

 

Prof. Dr. Frans De Baets

Kinderlongziekten; problemen van de ademhalingswegen.

Dokter Sabine Van Daele

Kinderlongziekten; problemen van de ademhalingswegen.
Pseudomonasbesmetting.

Dokter Filomeen Haerynck

Kinderlongziekten; problemen van de ademhalingswegen.

Dokter Petra Schelstraete

Kinderlongziekten; problemen van de ademhalingswegen.
Infectieziekten

Dr. Stefanie Van Biervliet

Gastro- enterologie (problemen van het maag- darmkanaal, pancreas, lever; verteringsstoornissen).
Voeding.
Gastro-intestinale endoscopie.
Gastrostomie- zorg (verbinding naar maag voor rechtstreekse sondevoeding).

Prof. Dr. Guy Joos

Longziekten en problemen van het ademhalingsstelsel bij volwassenen.

Prof. Dr. Hans Van Vlierberghe

Gastro- enterologie (problemen van lever; verteringsstoornissen).
Voeding. Bij volwassenen.

Drs. Marleen Theunis

Mucoviscidose psychologe
lees meer...
 
Tel. 09/332 24 65

Marleen Vanderkerken

Mucoviscidose verpleegkundige
Tel. 09/332 24 12

Ann Raman

Mucoviscidose verpleegkundige. 
Tel. 09/332 51 26

Marleen Genetello

Mucoviscidose diëtiste
diabeteseducator

lees meer...

Tel. 09/332 28 42

Dimitri Declercq

Mucoviscidose diëtist 
diabeteseducator 
lees meer...

Tel. 09/332 28 42

Linda Mahieu

Mucoviscidose kinesiste. Verstuivingsdeskundige.

lees meer...

Tel. 09/332 64 73

 

Griet Serras

Sociaal verpleegkundige
lees meer...

Tel. 09/332 24 08

Dr. J. Ruige

Endocrinoloog (ziekten van inwendige klieren; groeiproblemen).
Diabetoloog (suikerziekte), bij volwassenen.

 

Dokter Sarah Van Aken

Endocrinologe (ziekten van inwendige klieren; groeiproblemen).
Diabetologe (suikerziekte).

 

 

Uw steun helpt.

Giften ter ondersteuning zijn steeds welkom.
U kan dit doen via overschrijving op ons rekeningnummer :

BE 24 979-5814989-38

 

Voor giften vanaf 40 Euro ontvangt u van onze vereniging een fiscaal attest.

 

ATS - RUN

Recreatieve aflossingsmarathon ten voordele van o.m.  muco

De zesde editie van de ATS RUN (en Kids Run) ging door op 30 juni 2013

 

Help ons helpen.

Wij zijn voortdurend op zoek naar acties die mucoviscidose onder de aandacht kunnen brengen...

Lees meer ...

 

Contact

Voor alle praktische inlichtingen kan je terecht bij de mucoviscidose-verpleegkundigen:
Marleen: 09/332 24 12 of Ann: 09/332 51 26
E-mail : info.cf@uzgent.be