Sociaal verpleegkundige

Bij de sociaal verpleegkundige kan je terecht voor informatieve en concrete hulpverlening en psychosociale begeleiding. 

De sociaal verpleegkundige in het mucoteam is Griet Serras:
Ik verstrek informatie en advies in verband met financiële en sociale voorzieningen zoals :

  • verhoogde kinderbijslag

  • inkomensvervangende en integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid

  • verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het ziekenfonds


Ook andere zaken komen aan bod zoals:

  • verschillende mogelijkheden van loopbaanonderbreking: medische bijstand, ouderschapsverlof, tijdskrediet,

  • thuiszorgdiensten: thuisoppas zieke kinderen, familiale hulp,

  • Ik bied hulp bij de aanvraag van deze voorzieningen en probeer te bemiddelen wanneer er vragen of problemen zijn.

Waar nodig zal ik ook doorverwijzen naar meer gespecialiseerde diensten zoals vb. vakbond of RVA, ziekenfonds, justitiehuis,... De psychosociale begeleiding kan gaan over de gevolgen die de aandoening heeft op het dagdagelijkse leven (school, opleiding, werk, ...), de draagkracht versus draaglast van betrokkene en omgeving. Dit in overleg en samenwerking met de andere leden van het mucoteam.
U kan me bereiken via tel. 09/332.24.08

 

Uw steun helpt.

Giften ter ondersteuning zijn steeds welkom.
U kan dit doen via overschrijving op ons rekeningnummer :

BE 24 979-5814989-38

 

Voor giften vanaf 40 Euro ontvangt u van onze vereniging een fiscaal attest.

 

ATS - RUN

Recreatieve aflossingsmarathon ten voordele van o.m.  muco

De zesde editie van de ATS RUN (en Kids Run) ging door op 30 juni 2013

 

Help ons helpen.

Wij zijn voortdurend op zoek naar acties die mucoviscidose onder de aandacht kunnen brengen...

Lees meer ...

 

Contact

Voor alle praktische inlichtingen kan je terecht bij de mucoviscidose-verpleegkundigen:
Marleen: 09/332 24 12 of Ann: 09/332 51 26
E-mail : info.cf@uzgent.be