Psychologen

De psychologe, Marleen Theunis, begeleidt de patiënten en hun familie in het omgaan met de ziekte bij diagnose en behandeling. De begeleiding van de psychologe is er om problemen op te vangen en indien mogelijk te voorkomen.

De patiënten en hun familie worden van bij de diagnose in contact gebracht met de psychologe. Binnen de pediatrische afdeling wordt samen met de ouders de ontwikkeling van hun kind gevolgd. Op de volwassenafdeling richt de psychologe zich tot de patiënt zelf.
De psychische problemen bij mucoviscidose zijn zo specifiek dat niet elke psycholoog hier hulp kan bieden. De psychologe ziet de patiënten minstens één maal per jaar, wanneer de patiënten op mucoprogramma komen. Op die momenten wordt nagegaan of de patiënt met vragen of problemen worstelt. In geval er zich problemen voordoen, wordt er tijd gemaakt om hier verder op in te gaan.
Bij hospitalisatie worden de patiënten naargelang hun nood begeleid door de psychologe (consult aan bed). De patiënten zelf kunnen steeds contact opnemen met de psychologe als er zich bepaalde problemen voordoen. Ook de artsen kunnen de hulp van de psychologe inroepen wanneer er zich een specifiek probleem voordoet (bv. problemen met sondevoeding, therapietrouw,…). In geval de problemen een meer intensieve aanpak vereisen, wordt een therapie opgestart. 

Therapie is mogelijk zowel voor de patiënt als voor zijn naaste omgeving. De patiënt wordt gevolgd gedurende de volledige periode dat er contact is met het referentiecentrum.

Uw steun helpt.

Giften ter ondersteuning zijn steeds welkom.
U kan dit doen via overschrijving op ons rekeningnummer :

BE 24 979-5814989-38

 

Voor giften vanaf 40 Euro ontvangt u van onze vereniging een fiscaal attest.

 

ATS - RUN

Recreatieve aflossingsmarathon ten voordele van o.m.  muco

De zesde editie van de ATS RUN (en Kids Run) ging door op 30 juni 2013

 

Help ons helpen.

Wij zijn voortdurend op zoek naar acties die mucoviscidose onder de aandacht kunnen brengen...

Lees meer ...

 

Contact

Voor alle praktische inlichtingen kan je terecht bij de mucoviscidose-verpleegkundigen:
Marleen: 09/332 24 12 of Ann: 09/332 51 26
E-mail : info.cf@uzgent.be