Het Gentse Mucoviscidosecentrum.

 

Sinds 1 november 1999 is de zorg voor mensen met mucoviscidose (CF) in België door het RIZIV systematisch gecentraliseerd in mucoviscidose centra (MC). Dit gebeurde naar het voorbeeld van landen waar die MC al bestaan, omdat het systeem daar bewijst belangrijke voordelen te bieden. In een centrum worden immers een groot aantal CF-patiënten gevolgd door gespecialiseerde gezondheidswerkers met een ruime ervaring over de ziekte, zoals longartsen, artsen gespecialiseerd in spijsvertering, voeding, groeiproblemen, suikerziekte, psychologen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, sociaal verpleegkundigen… , zowel voor kinderen als volwassenen. Verschillende van hen zijn alleen maar met mucoviscidose bezig en worden ook buiten het eigen centrum als deskundige gewaardeerd. Ze blijven voortdurend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en dragen daar ook zelf actief toe bij door hun wetenschappelijk onderzoek. De verschillende centra werken ook nauw samen, zowel nationaal als internationaal.


De geneeskundige activiteiten van het Gentse mucoviscidosecentrum zijn gelokaliseerd in het Universitair Ziekenhuis, De Pintelaan 185, te B 9000 Gent.
Er worden poliklinische consultaties gehouden over de verschillende deelaspecten van de ziekte zowel voor kinderen als volwassenen. Wanneer men toetreedt tot de revalidatieconventie van het RIZIV, kunnen telkens ook alle paramedische medewerkers gratis geraadpleegd worden.

Voor alle praktische inlichtingen kan je terecht bij de mucoviscidose-verpleegkundigen Marleen (Tel. 09/332 24 12) of Ann (Tel. 09/332 51 26). 
E-mail : marleen.vanderkerken@uzgent.be en ann.raman@uzgent.be

 

 

Uw steun helpt.

Giften ter ondersteuning zijn steeds welkom.
U kan dit doen via overschrijving op ons rekeningnummer :

BE 24 979-5814989-38

 

Voor giften vanaf 40 Euro ontvangt u van onze vereniging een fiscaal attest.

 

ATS - RUN

Recreatieve aflossingsmarathon ten voordele van o.m.  muco

De zesde editie van de ATS RUN (en Kids Run) ging door op 30 juni 2013

 

Help ons helpen.

Wij zijn voortdurend op zoek naar acties die mucoviscidose onder de aandacht kunnen brengen...

Lees meer ...

 

Contact

Voor alle praktische inlichtingen kan je terecht bij de mucoviscidose-verpleegkundigen:
Marleen: 09/332 24 12 of Ann: 09/332 51 26
E-mail : info.cf@uzgent.be