gastro-enterologie en voeding

Muco tast meestal ook het verteringssysteem aan. De stoornissen zijn grofweg in twee te verdelen: ze betreffen enerzijds de verteringsorganen en hun werking en anderzijds de vertering, opname en invloed ervan op de voedingstoestand.

De voedingstoestand krijgt zeer veel aandacht want die  speelt een enorm belangrijke rol in het voorkomen en de ernst van longinfecties.

Bij 9 op 10 is de pancreas reeds van voor de geboorte uitgeschakeld. Hierdoor wordt zetmeel, eiwit en vooral vet uit de voeding onvoldoende verteerd, worden die onvoldoende opgenomen (malabsorptie) en met de stoelgang uitgescheiden. Een onvoldoende groei en gewichtstoename zijn het gevolg (malnutritie). 

Deze problemen kunnen in belangrijke mate opgelost worden door het innemen van pancreasenzymes (creon) en voedingsaanpassing.

Andere afwijkingen van de verteringsorganen veroorzaken vooral buikpijn, frequent braken en stoelgangproblemen. Ook zij zijn door gepaste maatregelen grotendeels behandelbaar.

Ongeveer 10 % van de mensen met mucoviscidose krijgen leververharding. Ze treedt meestal sluipend op en wordt daarom best reeds op jonge leeftijd systematisch opgespoord. 

Omwille van al deze problemen heeft ook een gastro-enteroloog een belangrijke  taak in het mucoteam. Bij ons is dat prof. E. Robberecht. Bijgestaan door de diÎtisten controleert hij enkele keren per jaar de groei en gewichtstoename en geeft advies over voeding zodat de best mogelijke voedingstoestand bereikt wordt. Bij elke consultatie worden buik- en verteringsklachten systematisch opgespoord en eventueel behandeld. Door een grote interesse en ervaring met mucoviscidose-leverlijden is een specialisatie opgebouwd op dit gebied. Samen met voeding en vooral vetten is het daarom een voorkeursonderwerp voor wetenschappelijk onderzoek.  

 

 

Uw steun helpt.

Giften ter ondersteuning zijn steeds welkom.
U kan dit doen via overschrijving op ons rekeningnummer :

BE 24 979-5814989-38

 

Voor giften vanaf 40 Euro ontvangt u van onze vereniging een fiscaal attest.

 

ATS - RUN

Recreatieve aflossingsmarathon ten voordele van o.m.  muco

De zesde editie van de ATS RUN (en Kids Run) ging door op 30 juni 2013

 

Help ons helpen.

Wij zijn voortdurend op zoek naar acties die mucoviscidose onder de aandacht kunnen brengen...

Lees meer ...

 

Contact

Voor alle praktische inlichtingen kan je terecht bij de mucoviscidose-verpleegkundigen:
Marleen: 09/332 24 12 of Ann: 09/332 51 26
E-mail : info.cf@uzgent.be